Milan Kundera se narodil prvního dubna roku 1929 v Brně, avšak stalo se, že mu bylo odebráno československé státní občanství. Proč se to stalo, jaké to mělo příčiny a jaké důsledky? Tohle všechno vám povíme v tomto článku.

· Kundera v době Stalinismu
Milan Kundera se věnoval už v době studií na střední a vysoké škole psaní a publikaci. Byl mezi elitou tehdejší oficiální literatury nejmladší generace. Na Filozofické fakultě studoval estetiku a literaturu, na univerzitě po ukončení studií začal přednášet a v roce 64 získal v tomto oboru docenturu. Vstoupil sice do komunistické strany už v roce 48, ovšem hned v roce 50 byl vyloučen. V roce 56 byl znova přijat, ale v roce šedesát byl zase vyloučen. Na Čtvrtém sjezdu Svazu československých spisovatelů přednesl svůj nesouhlas se zakázáním filmů Věry Chytilové.

Spor s Václavem Havlem
Zatímco Václav Havel byl toho názoru, že šedesátá léta a hlavně situace po srpnu 1968 už bude jenom lepší, že se svět dozvídá o naší situaci a nejspíš nám někdo přijde na pomoc, Milan Kundera tento názor shodil tím, že by si národ měl umět pomoci sám a měl by se připravovat na nejhorší, protože Čechoslovákům už nikdo nepomůže. Hádka se v časopisech Host do Domu, Tvar a Plamen vyhrotily, a ačkoliv to byl Kundera, kdo měl pravdu (jak jsme se dozvěděli z dějin), byl, dá se říct, za svůj názor pranýřován.


Odebrání státního občanství

Kundera v roce 1978 vydává mimo knihy 6ert, za kterou byl v roce 56 vyloučen z Komunistické strany, také knihu s názvem Kniha smíchu a zapomnění. Právě za tuto knihu, kde píše o „nepravdách“, kvůli čemuž se stal „nepřítelem státu“ a bylo mu proto odebráno československé státní občanství. Milan Kundera od té doby žije ve Francii, kde v roce 1994 dostal francouzské občanství.