Když se bavíme o své mzdě, nejednou máme na mysli akorát tak to, co nám končí na účtu za námi odvedenou práci. Protože si nejednou nepřipouštíme, že by tu mohlo být ještě něco dalšího, co by mohlo problematiku mezd do jisté míry komplikovat. Ovšem ona neexistuje jenom ona naše takzvaná čistá výplata, kterou obdržujeme a ze které žijeme. Existuje tu ještě mzda hrubá, a byť obě tyto mzdy navzájem souvisejí a jedna nemůže být bez druhé, nejde vůbec o jedno a totéž. A to bychom v žádném případě neměli spouštět ze zřetele, protože nevědomost tohoto by nám mohla klidně i citelně zkomplikovat život a zkazit náladu.

Když se totiž bavíme o mzdě čisté, je tato přesně tím, co bylo zmíněno už v úvodu. Tedy jde o peníze, které si coby zaměstnanci vyděláme a ze kterých máme financovat svůj život. Ovšem to je nejednou to jediné, co našinci plně chápou.

dvoudolarové bankovky

Pak je tu ale i mzda hrubá, kterou na ruku nedostáváme, ač nám ji zaměstnavatelé nabízejí a poskytují. Hrubá mzda je to, co naši zaměstnavatelé skutečně vynaloží ze svého rozpočtu na zaplacení svých zaměstnanců. Co ale k zaměstnancům nedoputuje, a to proto, že je to před vyplacením zdaněno daní z příjmu a zatíženo i sociálním a zdravotním pojištěním.

A tak je třeba si dávat pozor na to, co člověku zaměstnavatel za jeho práci nabízí. Zda je uváděna hrubá nebo (ne až tak frekventovaná) mzda čistá. Protože kdo by se spoléhal na to, že dostane hrubou mzdu, mohl by splakat nad výdělkem. A to třeba i doslova.

patnáct dolarů

A určitě nebývá na škodu, když si zaměstnanec preventivně provede výpočet hrubé mzdy z čisté, aby se ujistil, zda mu skutečně dali to, co slibovali, případně když si vypočítá ze své hrubé mzdy tu čistou, aby měl jistotu, že má z čeho žít. Protože neznalost neomlouvá.

A je dobře, že si toto můžeme vypočítávat i s pomocí internetové kalkulačky. Ta nám zaručuje, že neuděláme chybu nebo že nemusíme nikomu za takové vypočítání platit, když ho sami nezvládáme.