Zní to jak klišé? Ne! NaÅ¡e Å¡kola je opravdu výjimeÄná

StÅ™ední Å¡kola Pardubice? To jsou perfektnÄ› vybavené uÄebny nejnovÄ›jší moderní technikou, teoreticky efektivnÄ› zvládnutá suma uÄiva prostÅ™ednictvím kvalifikovaných a zkuÅ¡ených pedagogů s individuálním přístupem a praxe, bez níž se pro uplatnÄ›ní na trhu práce žádný absolvent neobejde. StÅ™ední Å¡kola Pardubicenabízí pro denní i dálkové a nástavbové studium v nejrůznÄ›jších oborech perfektní ekonomické základy, které jsou optimálnÄ› propojeny s praktickými Äinnostmi, díky nimž se studenti skvÄ›le uplatní jako pracovníci restaurací, obchodů, kaváren, cukráren, pekáren, perníkáren, mlýnů i dalších potravinářských podniků a provozoven.

Volte konkrétní obory denního i dálkového studia

Na adresu kvalitního vzdÄ›lávacího komplexu, který pÅ™edstavuje originální koncepci, jakou jinde v republice nenajdete, se toho vejde skuteÄnÄ› mnoho. NejmodernÄ›jší technické vybavení, efektivní uÄební metody, Å¡piÄkové výukové materiály, prvotřídní pedagogové i spousta zajímavých aktivit, které provázejí ubíhající momenty každého Å¡kolního roku. StÅ™ední Å¡kola Pardubice je v mnoha ohledech výjimeÄnÄ› jedineÄná. A to stoprocentnÄ› v rámci pozitivního mínÄ›ní.